P.J. van Koppen, J.J. van der Kemp & M.D.S. Wijkman (2019). Rapporteren over activiteiten op de plaats delict: Over de keuze tussen daders [Reporting about activities on the crime scene: Choosing between offenders]. Expertise en Recht, 2019, 96-104.


P.J. van Koppen & R. Horselenberg (2019). Een kleine Netflix-gids voor de bewijsliefhebber [A concise Netflix guide for the evidence afficionado]. Expertise en Recht, 2019, 79-86.


P.J. van Koppen & R. Horselenberg (2018). Van toneelspelende politiemensen en onwetende verdachten die bekennen tegen Mr. Big [Of roleplaying police officers and ignorant suspects who confess to Mr. Big]. Strafblad, 16 (2), 63-75.


L.M.C. Schimmel & P.J. van Koppen (2018). Beter geen test dan een verdachte deskundige [Better not to use a bad psychological test than have a suspect court expert]. De Psycholoog, 53 (juni), 44-45.


P.J. van Koppen (2018, 16 april). Doodzonde van officier móét gevolgen hebben [Cardinal sin of prosecutor must have consequences]. NRC-Handelsblad, 18.


P.J. van Koppen (2018). De vreemde ontvoering van Roel van Duijn [The strange abduction of Roel van Duijn]. Argus, 1 (23), 6-8.


A. Vredeveldt, H.P. Otgaar, H. Merckelbach & P.J. van Koppen (2017). Het rechtspsychologische deskundigenrapport [The legal psychologist’s expert report]. Expertise en Recht, 2017, 243-247.


P.J. van Koppen (2017). Hoe onlogisch werken toch logisch kan worden gevonden [How illogical reporting can be considered logical]. Nederlands Juristenblad, 92, 2952-2953. 


P.J. van Koppen (2017). De tengelhamer en het schedeldak: Over rapportages door het Nederlands Forensisch Instituut [The slater hammer and the cranium: On reporting by the Dutch Forensic Institute]. Nederlands Juristenblad, 92, 1444-1452. 


L.M.C. Schimmel & P.J. van Koppen (2017). Verdachten testen: Testgebruik in de forensische psychologie [Testing suspects: The use of tests by forensic psychologists]. De Psycholoog, 52, 35-42. 


R. Horselenberg, A. Vredeveldt & P.J. van Koppen (2016) Nederlandse politieverhoren in de praktijk [Dutch police interrogations in practice]. Nederlands Juristenblad, 91, 3185.


F. Malefason & P.J. Van Koppen (2016) Vechtpartij na hockeygala: Wirwar van conflicterende getuigenverklaringen over een gebroken kaak [The fight after the hockey party: A hotchpotch of witness statements on a broken jaw]. Koud Bloed, 31, 81-93.


H. Merckelbach & P.J. van Koppen (2016) Ethische babbels over de zaak De Ruiter met verstrekkende consequenties [Ethical chatters on the De Ruiter Case with far-reaching consequences]. De Psycholoog, 51, 23-25.


P.J. van Koppen (2013) De Spookneger van het Hof Leeuwarden [The black spook of the Leeuwarden Appelate Court]. Koud Bloed, 19, 32-51.


R. Horselenberg & P.J. van Koppen (2011) Een opname van het verhoor is de verbalisants beste vriend [A tape of the interrogation is the policeman's best friend]. Tijdschrift voor de Politie, 73 (5), 23-26.


P.J. van Koppen (2011) De toekomst na een verhoor in de kindvriendelijke studio: Een oproep voor onderzoek [The future after an interrogation of a child: A call for research]. De Psycholoog, 46, 36-41.

P.J. van Koppen & E.G. Oomkens (2010). De opkomst en ondergang van de geursorteerproef: Over honden, bewijs en herziening [The rise and fall of the scent identification line-up: On dogs, evidence and case reviews]. Delikt en Delinkwent, 40, 458-485.


H.F.M. Crombag, H. Israëls, P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (2010). Twee nova: Ina Post en de Deventer moordzaak [Two Supreme Court reviews: Ina Post and the Deventer Murder Case]. Nederlands Juristenblad, 85, 475-478.


P.J. van Koppen (2009). Waarom ik jou wil laten bekennen: Over valse bekenners en hun ondervragers [Why I want you to confess: On false confessors and their interrogators]. Koud Bloed, 1 (7), 31-41.


W.A. Wagenaar, P.J. van Koppen & H. Israëls (2009). Een niet erg wakkere raadsheer [A justice, not very awake]. Nederlands Juristenblad, 84, 1447-1448.


H.F.M. Crombag, W.A. Wagenaar, P.J. van Koppen & H. Israëls (2009). Herziening in strafzaken: Kanttekeningen bij het wetsontwerp [Revision in criminal cases: Remarks to the bill in parliament]. Nederlands Juristenblad, 84, 602-608.


P.J. van Koppen (2008) De touwtjes van de Hoge Raad en het volksgericht [The Supreme Court’s ropes and a liberation party]. Nederlands Juristenblad, 83, 98-99.


P.J. van Koppen (2007). Psychologen voor Justitie: Over gedragswetenschappelijke hulp aan de politie of de rechter [Psychologists for justice: On help by behavioural sientists to the police and the court]. De Psycholoog, 41, 3-7.


P.J. van Koppen (2007). De goede getuige die af en toe faalt [The good witness who fails now and then]. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 407-417.


P. Acda, H. Hoynck Van Papendrecht, A. Henkes, E. Geraerts, R. Horselenberg, & P.J. van Koppen (2006). Anatomie van een dubieuze veroordeling: De Anjummer pensionmoorden [Anatomy of a dubious conviction: The Anjum Pension Murders]. Nederlands Juristenblad, 81, 1558-1564.


P.J. van Koppen & E.M. van der Horst (2006). De simpele logica van getuigenconfrontaties [The simple logic of witness identifications]. Nederlands Juristenblad. 81, 788-795.


H. Israëls & P.J. van Koppen (2006). Daderkennis, politiekennis en sturend verhoren [Suspect knowledge, police knowledge and steering interrogations]. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 35, 8-18.


P.J. van Koppen. (2006). Het broddelwerk van Bullens en zijn tuchtcommissie [The botch-job by Bullens and his disciplinary committee]. Nederlands Juristenblad, 81, 2419.


P.J. van Koppen & H. Elffers (2006). Het geheim van het NFI [The secret of the Dutch Forensic Institute NFI]. Advocatenblad, 86, 701.


P.J. van Koppen, & H. Elffers (2006). De mythe van het DNA-bewijs [The myth of DNA-evidence]. Advocatenblad, 86, 607-618.


J.W. de Keijser, P.J. van Koppen & H. Elffers (2006). Op de stoel van de rechter: Oordeelt het publiek net zo als de strafrechter? [On the judge’s chair: Does the general public sentence the same as the judge in criminal cases?]. Research Memoranda, 2(2), 1-78.


P.J. van Koppen (2006). Lering uit de Schiedammer Parkmoord [Learning from the Schiedam Park Murder], Trema, 29, 111-113.


J.T. Israëls & P.J. van Koppen (2006). Detecteren van sturend verhoren [Detecting steering suspect interrogations]. Strafblad: Het Nieuwe Tijdschrift voor Strafrecht, 4, 43-45.


P.J. van Koppen (2006). De fluwelen handschoen van Posthumus: Over hetgeen ontbreekt in het rapport over de Schiedammer Parkmoord [The velvet glove of Posthumus: What is missing is his report in the Schiedam Park Murder]. Trema, 29, 57-66.


P.J. van Koppen. (2005). Kroniek: Het experiment in de rechtspsychologie [Cronicle: The experiment in psychology of law]. Tijdschrift voor Criminologie, 47, 413-418.


P.J. van Koppen (2005). De hordes van contra-expertise in strafzaken [The hurdles of counter experts in criminal cases]. Strafblad: Het Nieuwe Tijdschrift voor Strafrecht, 3, 84-92.


H. Merckelbach, K.I.M. van Oorsouw, P.J. van Koppen & M. Jelicic (2005). Weet er niets meer van, edelachtbare: Over daderamnesie [I can’t remember anything, your honour: On offender amnesia]. Delikt en Delinkwent, 35, 11-30.


P.J. van Koppen & J.T. van Doeland. (2004). Als papa de verdachte is: Het verschoningsrecht van kinderen in zedenzaken [If daddy is the suspect: On the right of children not to give a witness statement in vice cases]. Nederlands Juristenblad, 79, 1248-1252.


P.J. van Koppen (2004). Ik zeg niks, ik heb het niet gedaan en ik kan mij niets herinneren: Lastige verdachten, strategieën en tegenstrategieën (Kroniek Rechtspsychologie 2004). [I say nothing, I didn’t do it and I can’t remember’ Difficult suspects, strategies and counter strategies (Cronicle Law and Psychology 2004)]. Tijdschrift voor Criminologie, 46, 399-405.


C.J. de Poot & P.J. van Koppen. (2004). Meten van recherchewerk [Measuring detective work]. Justitiële Verkenningen, 30, 35-48.


P.J. van Koppen (2004). Weg van de toerekeningsvatbaarheid: Over rapportages over de verdachtes [Away from the insanity defense: On psychiatric and psychological reports on the suspect]. Trema, 27, 221-228.


C.J. de Poot, R.J. Bokhorst, P.J. van Koppen & E.R. Muller (2004). De moord op Oscar Olthof: Een fictieve zaak vol echte elementen in boek Rechercheportret [The Oscar Olthof murder: A fictious case full of real elements]. Algemeen Politieblad, 153, Part 1: (7) 16-19; Part 2: (8) 11-13; Part 3: (9) 12-14; Part 4: (10) 12, 14-15 (serial).


H. Merckelbach, H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen. (2003). Het virtuele monopolie en de details [The virtual monopoly and the details]. Nederlands Juristenblad, 78, 1907.


H. Merckelbach, H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (2003). Hoge verwachtingen: Over het corrumperend effect van verwachtingen op forensische expertise [High expectations: On the corrupting effect of expectations in forensic expertise]. Nederlands Juristenblad, 78, 710-716.


P.J. van Koppen (2003). Kroniek Rechtspsychologie 2003: Het verhoren van verdachten [Cronicle law and psychology 2003: Interrogations of suspects]. Tijdschrift voor Criminologie,45, 423-432.


P.J. van Koppen (2003). Het Deventer Novum: Over een mes, een geursorteerproef en een novumconstructie door de Hoge Raad [The Deventer reversal: On a knife, a scent line-up and the reversalconstruction of the Supreme Court]. Delikt en Delinkwent, 33, 979-994.


E. Rassin, P.J. van Koppen & A. Vrij (2002). Van Othello tot Pinokkio: Over leugendetectie en haar achterliggende ratio [From Othello to Pinokkio: On lie detection and its ratio]. Nederlands Juristenblad, 77, 2130-2136.


H. Elffers, D.J. Hessing, J.W. de Keijser & P.J. van Koppen (2002). Nederland veiliger: Door Bin Laden durven we weer de straat op [The Netherlands safer: Because of Bin Laden we dare to go on the street again]. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 1, 60-62.


P.J. van Koppen (2002). Kroniek rechtspsychologie 2002: De geheugenoorlog en de academische vrijheid [Cronicle law and psychology 2002: The memory wars and academic freedom]. Tijdschrift voor Criminologie, 44, 386-392.


P.J. van Koppen, J.W. de Keijser & C.J. de Poot (2001). Liberalisering van overvallen: Effect van avondopenstelling van winkels op het aantal overvallen [Freeing robberies: The effect of shops being open at night on the number of robberies]. Tijdschrift voor Criminologie, 43, 275-286.


P.J. van Koppen (2001). Kroniek rechtspsychologie in 2001: Na het zedendelict [Chronicle law and psychology in 2001: After the sexual crime]. Tijdschrift voor Criminologie, 43, 428-432.


P.J. van Koppen & M. Malsch (2001). De leeftijd van bewijs: Naschrift [The age of evidence: A reply]. Nederlands Juristenblad, 76, 768.


P.J. van Koppen & M. Malsch (2001). De verjaringstermijn moet blijven [The statute of limitations must remain]. Nederlands Juristenblad, 76, 525.


P.J. van Koppen, C.J. de Poot & M.V. van Koppen (2000). Cirkels van delicten: Over pleegplaatsen van misdrijven en de woonplaats van de daders [Circles of offences: On the places of crimes and the house of the perpetrators]. De Psycholoog, 35, 435-442.


P.J. van Koppen (2000). Kroniek rechtspsychologie: Deskundigenbewijs in strafzaken [Cronicle law and psychology: Expert evidence in criminal cases]. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 407-412.


P.J. van Koppen (2000). Het maatschappelijke oordeel van de rechter in concrete zaken [The social judgement of the judge in specific cases]. Trema, 23, 453-458.


P.J. van Koppen & C.J. de Poot (2000). Integraal veiligheidsbeleid, de media en criminaliteit [Integrated security policy, the media and criminality]. Nederlands Juristenblad, 75, 358-360.


P.J. van Koppen & H.F.M. Crombag (2000). Oren, lippen en vingers: De waarde van oud en nieuw identificatiebewijs [Ears, lips, and fingers: The value of old and new evidence of identification]. Nederlands Juristenblad, 75, 6-12.


P.J. van Koppen (1999). Wetmatigheden in overvalgedrag [Regularities in behaviour of robbers]. Beveiliging, 12 (9), 69-71.


P.J. van Koppen (1999). Kroniek rechtspsychologie: Huidig en toekomstig gedrag van criminelen [Cronicle law and psychology: Present and future behaviour of criminals]. Tijdschrift voor Criminologie, 41, 434-437.


P.J. van Koppen (1999). De tijd en ruimte voor overvallen: Waar en wanneer slaat de overvaller toe? [The time and space for robberies: Where and when does the robber hit?]. Modus, 8 (2), 3-8.


P.J. van Koppen (1999). De waarheidsvinding door de enquêtecommissie [Truthfinding by the parliamentary committee on the Bijlmer disaster]. Nederlands Juristenblad, 74, 860-861.


P.J. van Koppen & D.J. Hessing (1999). De confrontatie in de praktijk [The confrontation in practise]. Ars Aequi, 48, 103-107.


P.J. van Koppen & I.C. van Doorn (1998). Kroniek: Rechtspsychologie over leven en gedrag van criminelen [Cronicle: Legal psychology on the life and behaviour of criminals]. Tijdschrift voor Criminologie, 40, 442-446.


P.J. van Koppen & H. Merckelbach (1998). Verdringen in het algemeen en in casu [Repression in general and in this case]. Nederlands Juristenblad, 73, 1247-1249.


P.J. van Koppen & I.C. van Doorn (1998). Kroniek: Rechtspsychologie over leven en gedrag van criminelen [Cronicle: Legal psychology on the life and behaviour of criminals]. Tijdschrift voor Criminologie, 40, 442-446.


P.J. van Koppen (1998). De zedenparadox: Over bewijsvoering in zedenzaken [The vice paradox: On evidence in sexual abuse cases]. Trema, 1998, 119-121.


P.J. van Koppen (1998). Bekennen als bewijs: Bedenkingen bij het verhoor van de verdachte [Objections to confessions as proof: The interrogations of suspects in investigations]. Justitiële Verkenningen, 24 (4), 61-73.


P.J. van Koppen & H. Merckelbach (1998). De waarheid in therapie en in rechte: Pseudoherinneringen aan seksueel misbruik [The truth in therapie and in law: On pseudomemories of sexual abuse]. Nederlands Juristenblad, 73, 899-904.


P.J. van Koppen (1998). Het leven van een crimineel gaat niet over rozen: Het voorkomen van georganiseerde misdaad [The life of the criminal has many problems: Preventing organized crime]. Advocatenblad, 78, 365-368.

P.J. van Koppen (1997). Kroniek: Rechtspsychologie over geuren en gezichten [Cronicle: Legal psychology on scents and faces]. Tijdschrift voor Criminologie, 39, 401-405.


H. Merckelbach, P. Muris, P.J. van Koppen, I. Wessel, E. Rassin, M. Cranen & C. Meesters (1997). De Nederlandse versie van de Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS-NL): Psychodiagnostisch gereedschap [The Dutch version of the Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS-NL): Psychodiagnostic tool]. De Psycholoog, 32, 355‑359.


P.J. van Koppen (1996). Kroniek: Rechtspsychologie tussen theorie en praktijk [Cronicle: Legal psychology between theory and practise]. Tijdschrift voor Criminologie, 38, 410-416.


P.J. van Koppen (1996). Financieel rechercheren in de opsporing [Financial investigations in fighting crime]. Justitiële Verkenningen, 22 (9), 57-69.


P.J. van Koppen (1995). Opsporing en bewijs van drugshandel en seksueel misbruik [Investigation and evidence of drugstrade and sexual abuse]. Iust, 26, 141-148.


M. Junger & P.J. van Koppen (1995). Boeven zijn brekebenen: De relatie tussen criminaliteit en ongevallen [Criminals break legs: The relation between criminality and accidents]. Tijdschrift voor de Politie, 57, 26-29.


P.J. van Koppen (1995). Amerikaans tappen: Het nut van afluisteren [American interceptions: The use of bugging]. Nederlands Juristenblad, 70, 269-273.


P.J. van Koppen & J. ten Kate (1985). Dimensies van privaatrechtelijke geschillen [Dimensions of civil disputes]. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 40, 208-221.


P.J. van Koppen, A. Akyürek, J. Boek & H. Korthof-Matze (1994). Meningen over afluisteren [Opinions on tapping]. Modus: Tijdschrift voor Recherche en Forensische Wetenschappen, 3 (3), 4-10.


P.J. van Koppen (1994). Het weerloze landje aan de zee [The defenseless country near the sea]. Idee: Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66, 15 (3), 24.


P.J. van Koppen, H.F.M. Crombag & W.A. Wagenaar (1993). Hoe het openbaar ministerie zich bewijzen voorstelt: Kanttekeningen bij het rapport van de Werkgroep Hulsenbek [How the public prosecution considers evidence: Notes to the report of the Hulsenbek Committee]. Nederlands Juristenblad, 68, 232-236.


W.A. Wagenaar, H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (1993). Gelukkig is Schuyt het met ons eens: Een reactie op de kritiek van C.J.M. Schuyt [We are happy Schuyt agrees with us: A reaction to Schuyt’s critique]. Delikt en Delinkwent, 23, 38-47.


P.J. van Koppen (1993). Civiele partijen in onderhandeling [Civil parties in negotiations]. Negotiation Magazine, 6, 11-19.


P.J. van Koppen & M. Malsch (1992). Hoe de verliezer wint: Executie van civiele vonnissen [How loosers win: Execution of verdicts in civil disputes]. Nederlands Juristenblad, 67, 1100-1104.


H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (1992). Rechters zouden ‘fatsoenlijker’ moeten worden (n.a.v. ‘Rechters zouden wat minder fatsoenlijk moeten worden’ van T.M. Schalken) [Judges should become more ‘decent’ (A reaction to Schalken’s ‘Judges should become less decent’)]. Nederlands Juristenblad, 67, 970-973.


P.J. van Koppen (1992). De schuldige kennistechniek is geen panacee [The guilty knowledge technique is not a panacee]. Natuur en Techniek, 60, 546-547.


P. Klik & P.J. van Koppen (1991). De democratie van de jury: Theorie en praktijk in de Verenigde Staten [The democracy of the jury: Theory and practice in the United States]. Nederlands Juristenblad, 66, 767-778.

P.J. van Koppen (1990). Voorspellingen over het verlofstelsel [Predictions on a system of leave to appeal]. Nederlands Juristenblad, 65, 530-531.


P.J. van Koppen (1990). Cassatieadvocaten en de selectiekamer: Effecten van de invoering van een verlofstelsel bij de Hoge Raad [Attorneys to the Supreme Court and the selection division: Effects of the introduction of a system of leave to appeal at the Supreme Court]. Nederlands Juristenblad, 65, 14-26.


P.J. van Koppen (1986). De rechter deed uitspraak op grond van.... [The judge’s decision was based on ...]. Psychologie, 5 (4), 34-37.

Articles in Dutch

Articles in Dutch