M.V. van Koppen & P.J. van Koppen (2013). De Amstelveense buurtbarbecue [The Amstelveen neighbourhood barbecue]. In S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman & G. Bruinsma (red.), Eenvoud en verscheidenheid: Liber amicorum voor Henk Elffers. Amsterdam: NSCR.


P.J. van Koppen (2013). Inleiding bij HR 21 oktober 1997, NJ 1998, 133, m.nt. 't H (Videoverhoren) [Introduction to Dutch Supreme Court decision on interrogations with video]. In J.-H. Van Dijk, I. Van der Meer & S. Smeets (Eds.), Meesterlijk: Gerard Spong 40 jaar (cassatie)advocaat (pp. 180-181). Deventer: Kluwer.


H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (2010). Rechtvaardigheid [Justice]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 837-848). Deventer: Kluwer.


H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (2010). De waarde van bewijs [The value of evidence]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 335-348). Deventer: Kluwer.


M.V. Van Koppen & P.J. van Koppen (2010). Alibi's [Alibis]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 439-450). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen (2010). De psycholoog en het deskundigenbewijs [The psychologist and expert evidence]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 401-422). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen (2010). Krijgen wat je verdient [To get what one deserves]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 15-30). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen (2010). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 913-936). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & J.J. van der Kemp (2010). Psychologische en geografische profielen [Psychological and geographical profiles]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 219-252). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & J. W. de Keijser (2010). Beslissende rechters [Deciding judges]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 863-876). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & S.K. Lochun (2010). Signalementen [Offender descriptions]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 623-636). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (2010). Over de rechtspsychologie [Travels with my judge: Psychology of law]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: psychologie van het recht (pp. 1-11). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (2010). Herkennen van gezichten [Identifying faces]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 269-304). Deventer: Kluwer.


C.J. De Poot & P.J. van Koppen (2010). Het opsporingsonderzoek [The police investigation]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 175-202). Deventer: Kluwer.


E. Rassin & P.J. van Koppen (2010). Het kind als slachtoffer van een zedendelict: Bewijsperikelen [The child as victim of vice cases: Evidence problems]. In P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (pp. 579-605). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen (2009). Voorwoord [Foreword]. In: P. Bosman, Over misbruik gesproken (pp. 5-9). s.l.: Noordboek.


Van Koppen, P.J. (2009). De macht van de politie over verdachten en getuigen [The power of the police over suspects and witnesses]. In M.J. Borgers, M.J.A. Duker & L. Stevens (Eds.), Politie in beeld (Liber amicorum Jan Naeyé) (pp. 161-176). Nijmegen: Wolf.


P.J. van Koppen (2008). O mau uso da psicologia em tribunaal [On bad use of psychology in court]. In: A.C. Fonseca (red.), Psicologia e Justiça (pp. 123-154). Coimbra: Nova Almedina.


P.J. van Koppen & J.M. Reijntjes (2008). Contra-expertise [Contra expertise]. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 211-222). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen (2005). Honden, getuigen en machines: Over alternatieve verklaringen voor identificatie en liegen [Dogs, witnesses and machines: On alternative explanations for identification and lying]. In: J.A. Coster van Voorhout & M.J. Sjerps (Eds.), Het onzekere bewijs: Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht (pp. 27-47). Deventer: Kluwer.


T. Smeets & P.J. van Koppen (2004). Ontdekken en herontdekken van het verleden [Discovery and rediscovery of the past]. Voorwoord bij Kitty Hendriks, Vaag verleden: Hoe ik ging geloven in fictieve herinneringen. Amsterdam: L.J. Veen.


J.W. de Keijser & P.J. van Koppen. (2004). Compensatoir straffen: Over de relatie tussen bewijs, overtuiging en straf [Compensatory punishment: On the relation between evidence, judgement and punishment]. In: J.W. de Keijser & H. Elffers (Eds.), Het maatschappelijke oordeel van de rechter: De wisselwerking tussen rechter en samenleving (pp. 133-183). Den Haag: Boom.


P.J. van Koppen & T.M. Schalken. (2004). Rechterlijke denkpatronen als valkuilen: Over zes grote zaken en derzelver bewijs [Judicial thinking patterns as traps: On six large cases and their evidence]. In: J.W. de Keijser & H. Elffers (Eds.), Het maatschappelijke oordeel van de rechter: De wisselwerking tussen rechter en samenleving (pp. 85-131). Den Haag: Boom.


A. Schoon & P.J. v an Koppen (2002). Identificatie door honden [Identification by dogs]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 597-622). Deventer: Kluwer.


E. Rassin & P.J. van Koppen (2002). Het verhoren van kinderen in zedenzaken [Interrogating children in vice cases]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 507-530). Deventer: Kluwer.


C.J. de Poot & P.J. van Koppen (2002). Het opsporingsonderzoek [The police investigation]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 295-322). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (2002). Herkennen van gezichten [Recognizing faces]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 543-572). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & M. Malsch (2002). De waarde van civiele vonnissen [The value of verdicts in civil cases]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 889-896). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & S.K. Lochun (2002). Signalementen [Offender descriptions]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 433-443). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen, J.J. van der Kemp & C.J. de Poot (2002). Geografische daderprofilering [Geographical offender profiling]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 237-254). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & J.W. de Keijser (2002). Beslissende rechters [Deciding judges]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 801-811). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.F.M. Crombag & H. Merckelbach (2002). Over de rechtspsychologie [On law and psychology]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 1-8). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & D.J. Hessing (2002). De schuld krijgen [Getting blamed]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 25-40). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen (2002). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 871-885). Deventer: Kluwer.


P. Klik & P.J. van Koppen (2002). De jury [The jury]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 813-833). Deventer: Kluwer.


J. ten Kate & P.J. van Koppen (2002). Schikken of niet [Settle or sue]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 41-57). Deventer: Kluwer.


R. Horselenberg, H. Merckelbach, H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (2002). Getuigen helpen herinneren [Helping witnesses to recall]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 445-464). Deventer: Kluwer.


D.J. Hessing & P.J. van Koppen (2002). Straffen [Punishing]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 947-961). Deventer: Kluwer.


H. Elffers & P.J. van Koppen (2002). Methoden van de rechtspsychologie [Methods in law and psychology]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 1005-1030). Deventer: Kluwer.


H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (2002). De waarde van bewijs [The value of evidence]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 281-293). Deventer: Kluwer.


H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (2002). Rechtvaardigheid [Justice]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 775-785). Deventer: Kluwer.


E. Blaauw, K.C.P.M. Ferenschild, P.J. van Koppen & L.P. Sheridan (2002). Gedragskundige daderprofilering [Offender profiling]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 217-235). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen, C.J. de Poot & M.V. van Koppen (2001). Domicilies van de delinquent duiden: Geografische daderprofilering in de praktijk [Interpreting the adobe of the perpetrator: Geografic profiling in practise]. In: C.J. de Poot en M. Malsch (Eds.) Bivakmuts, politiepet en toga: Wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving (pp. 79-98). Den Haag: Boom.


P.J. van Koppen, I.C. van Doorn, A.G. Donker & F. Pakes (2001). Psychologische benadering [Psychological approach for explaining crime]. In: E. Lissenberg, S. van Ruller & R. van Swaaningen (Eds.) Tegen de regels IV: Een inleiding in de criminologie (pp. 93-117). Nijmegen: Ars Aequi Libri.


P.J. van Koppen, I.C. van Doorn, A.G. Donker & F. Pakes (1999). Psychologische benaderingen ter verklaring van criminaliteit [Psychological approach for explaining crime]. In: E. Lissenberg, S. van Ruller & R. van Swaaningen (Eds.) Tegen de regels III: Een inleiding in de criminologie (pp. 87-108). Nijmegen: Ars Aequi.


P.J. van Koppen & R.C.M. de Vette (1997). Vrees voor criminaliteit als ingebeelde ziekte [Fear of crime as an imaginary disease]. In: K. Wittebrood, J.A. Michon, & M.J. ter Voert (Eds.), Nederlanders over criminaliteit en rechtshandhaving (pp. 45-54). Deventer: Gouda Quint.


P.J. van Koppen (1997). De doodstraf [The death penalty]. In: K. Wittebrood, J.A. Michon, & M.J. ter Voert (Eds.), Nederlanders over criminaliteit en rechtshandhaving (pp. 67-74). Deventer: Gouda Quint.


P.J. van Koppen & J. ten Kate (1997). De rechter tussen partijen [The judge inbetween parties]. In: Miscellanea: Jurisconsulto vero dedicata (festschrift J.M. van Dunné) (pp. 217-228). Deventer: Kluwer.


P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (1997). Herkennen door getuigen [Recognition by witnesses]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 381-405). Deventer: Gouda Quint.


P.J. van Koppen (1997). Herkennen door honden [Recognition by dogs]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 406-425). Deventer: Gouda Quint.


D.J. Hessing & P.J. van Koppen (1997). Het hart van de rechtspsychologie [The heart of legal psychology]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 1-5). Deventer: Gouda Quint.


H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (1997). De waarde van bewijs in strafzaken [The value of evidence in criminal cases]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 245-259). Deventer: Gouda Quint.


P. Klik & P.J. van Koppen (1997). Juryrechtspraak [Jury’s]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 578-608). Deventer: Gouda Quint.


P.J. van Koppen & M. Malsch (1997). De waarde van civiele vonnissen [The use of verdicts in civil cases]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 611-621). Deventer: Gouda Quint.


D.J. Hessing & P.J. van Koppen (1997). Straffen [Punishment]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 639-653). Deventer: Gouda Quint.


P.J. van Koppen (1997). Beslissende rechters [Deciding judges]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 552-560). Deventer: Gouda Quint.


P.J. van Koppen & D.J. Hessing (1997). De schuld krijgen [Being blamed]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 25-43). Deventer: Gouda Quint.


P.J. van Koppen & S.K. Lochun (1997). Signalementen [Offender descriptions]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 294-304). Deventer: Gouda Quint.


J. ten Kate & P.J. van Koppen (1997). Schikken of niet [Settle or not]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 44-62). Deventer: Gouda Quint.


J.L. Jackson & P.J. van Koppen (1997). Getuigen helpen herinneren [Helping witnesses to remember]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 305-313). Deventer: Gouda Quint.


H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (1997). Rechtvaardigheid [Justice]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 507-518). Deventer: Gouda Quint.


P.J. van Koppen (1996). Juridische besluitvorming [Juridical decision-making]. In: J. Griffiths (Ed.), De sociale werking van recht: Een kennismaking met de rechtssociologie en de rechtsantropologie (2nd ed. pp. 705-716). Nijmegen: Ars Aequi Libri.


H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (1993). Wandelen in strafvorderlijk niemandsland [Walking in no-mans land of criminal procedure]. In: A.W.M. van der Heijden (Eds.), Criminele inlichtingen: De rol van de Criminele Inlichtingendiensten bij de aanpak (pp. 35-50). Den Haag: Vuga.


P.J. van Koppen (1993). De natte neus: Procedurele opmerkingen bij de geursorteerproef [The wet nose: Procedural remarks to the scent line-up]. In: H. de Doelder & J. Hielkema (Eds.), Goed gezien: Problemen bij identificatiemethoden in strafzaken (pp. 97-112). Arnhem: Gouda Quint.


P.J. van Koppen (1993). De non-communicatie van advocaat en getuige ter terechtzitting [The non-communication of attorney and witness at trial]. In: ‘Inzake opgemeld ...’: Communicatie en advocatuur (pp. 63-76). Zwolle: Tjeenk Willink (Bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1993).


N.J. Vidmar & P.J. van Koppen (1991). Gedragswetenschappelijk bewijs: Een overzicht [Social science evidence: A review]. In: P.J. van Koppen & H.F.M. Crombag (Eds.), De menselijke factor: Psychologie voor juristen (pp. 83-114). Arnhem: Gouda Quint.


P.C. van Duyne & P.J. van Koppen (1991). Beslissende rechters: Algemene modellen en individuele verschillen [Deciding judges: General models and individual diffferences]. In: P.J. van Koppen & H.F.M. Crombag (Eds.), De menselijke factor: Psychologie voor juristen (pp. 211-226). Arnhem: Gouda Quint.


P.J. van Koppen (1991). Alleen detectives hebben een happy end [Only detective novels have a happy end]. In: Misdaad boeit: De crimi belicht (pp. 45-57). Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Literatuur Centrum.


P.J. van Koppen & J. ten Kate (1991). Procederen of niet? [Sue or not?]. In: P.J. van Koppen & H.F.M. Crombag (Eds.), De menselijke factor: Psychologie voor juristen (pp. 69-79). Arnhem: Gouda Quint.


H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (1991). Rechtvaardigheid: Kwestie van inhoud of vorm? [Justice: Question of form or content?]. In: P.J. van Koppen & H.F.M. Crombag (Eds.), De menselijke factor: Psychologie voor juristen (pp. 245-256). Arnhem: Gouda Quint.


H.F.M. Crombag & P.J. van Koppen (1991). Praktische bezwaren: Psychologie voor juristen [Practical objections: Psychology for lawyers]. In: P.J. van Koppen & H.F.M. Crombag (Eds.), De menselijke factor: Psychologie voor juristen (pp. 1-5). Arnhem: Gouda Quint.


P.J. van Koppen (1991). Juridische besluitvorming [Legal decision making]. In: J. Griffiths (Ed.), Een kennismaking met de rechtssociologie en de rechtsantropologie: De effectiviteit van het recht (pp. 789-801). Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Chapters in Dutch

Chapters in Dutch