E-mail (ook voor overdrukken van artikelen en hoofdstukken): PvK@PetervanKoppen.nl

Contact

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Afdeling Strafrecht en Criminologie

De Boelelaan 1077

1081 HV Amsterdam

+31-20-5986231

p.j.van.koppen@vu.nl