Civil law

(2002). De waarde van civiele vonnissen [The value of verdicts in civil cases].

(2002). Schikken of niet [Settle or sue].

(1997). De waarde van civiele vonnissen [The use of verdicts in civil cases]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 611-621). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Schikken of niet [Settle or not]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 44-62). Deventer: Gouda Quint.

(1993). Civiele partijen in onderhandeling [Civil parties in negotiations]. (1992). Hoe de verliezer wint: Executie van civiele vonnissen [How loosers win: Execution of verdicts in civil disputes].

(1991). Defendants and one-shotters win after all: Compliance with court decisions in civil cases.

(1991). Procederen of niet? [Sue or not?].

(1990). Risktaking in civil law negotiations.

(1989). Justice and power in civil law negotiations.

(1985). Dimensies van privaatrechtelijke geschillen [Dimensions of civil disputes].

(1985). De ontwikkeling van privaatrechtelijke geschillen: Onderhandelen in de schaduw van de rechterlijke beslissing [The development of civil disputes: Negotiations in the shadow of the judicial decision]. Nieuwsbrief voor Nederlandstalige Rechtssociologen, Rechtsantropologen en Rechtspsychologen (NNR), 6, 249-257.

(1984). Individual differences in judicial behavior: Personal characteristics and private law decision making.

(1982). Invloed van persoonskenmerken in civiele rechtsvinding [Influences of personality characteristics on judicial decision making].Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles