Crime and criminals

(2018). De vreemde ontvoering van Roel van Duijn [The strange abduction of Roel van Duijn].

(2017). Profilering in de opsporing [Profiling in criminal investigations].  In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 217-247). Den Haag: Boom juridisch.

(2010). Psychologische en geografische profielen [Psychological and geographical profiles].

(2008). The road to the robbery: Travel patterns in commercial robberies.

(2007). Fine-tuning geographical profiling.

(2002). Geografische daderprofilering [Geographical offender profiling].

(2001). Liberalisering van overvallen: Effect van avondopenstelling van winkels op het aantal overvallen [Freeing robberies: The effect of shops being open at night on the number of robberies].

(2001). Kroniek rechtspsychologie in 2001: Na het zedendelict [Chronicle law and psychology in 2001: After the sexual crime].

(2001). Domicilies van de delinquent duiden: Geografische daderprofilering in de praktijk [Interpreting the adobe of the perpetrator: Geografic profiling in practise].

(2001). Psychologische benadering [Psychological approach for explaining crime].

(2000). Cirkels van delicten: Over pleegplaatsen van misdrijven en de woonplaats van de daders [Circles of offences: On the places of crimes and the house of the perpetrators].

(2000). Integraal veiligheidsbeleid, de media en criminaliteit [Integrated security policy, the media and criminality].

(2000). Armed robberies and unemployment.

(1999). The time to rob: Variations in time of number of commercial robberies.

(1999). Wetmatigheden in overvalgedrag [Regularities in behaviour of robbers].

(1999). Kroniek rechtspsychologie: Huidig en toekomstig gedrag van criminelen [Cronicle law and psychology: Present and future behaviour of criminals].

(1999). De tijd en ruimte voor overvallen: Waar en wanneer slaat de overvaller toe? [The time and space for robberies: Where and when does the robber hit?].

(1999). Psychologische benaderingen ter verklaring van criminaliteit [Psychological approach for explaining crime].

(1998). The road to the robbery: Travel pattern in commercial robberies.

(1998). Kroniek: Rechtspsychologie over leven en gedrag van criminelen [Cronicle: Legal psychology on the life and behaviour of criminals].

(1998). Het leven van een crimineel gaat niet over rozen: Het voorkomen van georganiseerde misdaad [The life of the criminal has many problems: Preventing organized crime].

(1997). Desisting distance decay: On the aggregation of individual crime trips.

(1997). An empirical approach to offender profiling.

(1996). Quantitative criminology in The Netherlands.

(1995). Opsporing en bewijs van drugshandel en seksueel misbruik [Investigation and evidence of drugstrade and sexual abuse].

(1995). Boeven zijn brekebenen: De relatie tussen criminaliteit en ongevallen [Criminals break legs: The relation between criminality and accidents].


Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles