Decision making

(2017). Invloeden op de rechterlijke beslissing [Influences on legal decisions]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 853-866). Den Haag: Boom Juridisch.

(2010). Beslissende rechters [Deciding judges].

(2004). Compensatoir straffen: Over de relatie tussen bewijs, overtuiging en straf [Compensatory punishment: On the relation between evidence, judgement and punishment].

(2004). Rechterlijke denkpatronen als valkuilen: Over zes grote zaken en derzelver bewijs [Judicial thinking patterns as traps: On six large cases and their evidence].

(2002). Beslissende rechters [Deciding judges].

(2002). De schuld krijgen [Getting blamed].

(2002). Straffen [Punishing].

(1997). De rechter tussen partijen [The judge inbetween parties]. In: Miscellanea: Jurisconsulto vero dedicata (festschrift J.M. van Dunné) (pp. 217-228). Deventer: Kluwer.

(1997). Straffen [Punishment]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 639-653). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Beslissende rechters [Deciding judges]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 552-560). Deventer: Gouda Quint.

(1996). Juridische besluitvorming [Legal decision-making].

(1995). Judges' decision-making.

(1992). The sentence, the punishment, and the prosecution.

(1991). Beslissende rechters: Algemene modellen en individuele verschillen [Deciding judges: General models and individual diffferences].

(1991). Juridische besluitvorming [Legal decision making].


Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles