Dubious convictions

(2018). Waarom er in Belgiƫ en Nederland geen rechterlijke dwalingen zijn [Why no miscarriages of justice exist in Belgium and The Netherlands].

(2017). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 883-916). Den Haag: Boom Juridisch.

(2016). Vechtpartij na hockeygala: Wirwar van conflicterende getuigenverklaringen over een gebroken kaak [The fight after the hockey party: A hotchpotch of witness statements on a broken jaw].

(2013). De Spookneger van het Hof Leeuwarden [The black spook of the Leeuwarden Appelate Court].

(2010). Twee nova: Ina Post en de Deventer moordzaak [Two Supreme Court reviews: Ina Post and the Deventer Murder Case].

(2010). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice].

(2009). Herziening in strafzaken: Kanttekeningen bij het wetsontwerp [Revision in criminal cases: Remarks to the bill in parliament].

(2008). Blundering justice: The Schiedam Park Murder.

(2007). Miscarriages of justice in inquisitorial and accusatorial legal systems.

(2006). Anatomie van een dubieuze veroordeling: De Anjummer pensionmoorden [Anatomy of a dubious conviction: The Anjum Pension Murders].

(2006). Lering uit de Schiedammer Parkmoord [Learning from the Schiedam Park Murder].

(2006). De fluwelen handschoen van Posthumus: Over hetgeen ontbreekt in het rapport over de Schiedammer Parkmoord [The velvet glove of Posthumus: What is missing is his report in the Schiedam Park Murder].

(2003). Het Deventer Novum: Over een mes, een geursorteerproef en een novumconstructie door de Hoge Raad [The Deventer reversal: On a knife, a scent line-up and the reversalconstruction of the Supreme Court].

(2002). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice].

(1994). From police information to miscarriages of justice.

(1993). Gelukkig is Schuyt het met ons eens: Een reactie op de kritiek van C.J.M. Schuyt [We are happy Schuyt agrees with us: A reaction to Schuyt's critique].

(1992). Rechters zouden 'fatsoenlijker' moeten worden (n.a.v. 'Rechters zouden wat minder fatsoenlijk moeten worden' van T.M. Schalken) [Judges should become more 'decent' (A reaction to Schalken's 'Judges should become less decent')].


Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles