Evidence evaluation

(2019). A scenario-approach to the Simonshaven case.

(2019). Een kleine Netflix-gids voor de bewijsliefhebber [A concise Netflix guide for the evidence afficionado].

(2017). A relationship, a venerial disease and its aftermath.

(2017). Valse bekentenissen [False confessions]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 687-709). Den Haag: Boom Juridisch.

(2013). Spoiled judges and the fluidity of evidence in criminal cases.

(2010). A hybrid formal theory of arguments, stories and criminal evidence.

(2010). De waarde van bewijs [The value of evidence].

(2007). Paradoxes of proof and punishment: Psychological pitfalls in judicial decision making.

(2007). Bridging the gap between judges and the public? A multi-method study.

(2007). Misapplication of psychology in court.

(2002). De waarde van bewijs [The value of evidence].

(2001). De leeftijd van bewijs: Naschrift [The age of evidence: A reply].

(2001). De verjaringstermijn moet blijven [The statute of limitations must remain].

(2000). Het maatschappelijke oordeel van de rechter in concrete zaken [The social judgement of the judge in specific cases].

(1999). De waarheidsvinding door de enquĂȘtecommissie [Truthfinding by the parliamentary committee on the Bijlmer disaster].

(1998). De zedenparadox: Over bewijsvoering in zedenzaken [The vice paradox: On evidence in sexual abuse cases].

(1997). De waarde van bewijs in strafzaken [The value of evidence in criminal cases]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 245-259). Deventer: Gouda Quint.

(1993). Hoe het openbaar ministerie zich bewijzen voorstelt: Kanttekeningen bij het rapport van de Werkgroep Hulsenbek [How the public prosecution considers evidence: Notes to the report of the Hulsenbek Committee].

N.J. Vidmar & P.J. van Koppen (1991). Gedragswetenschappelijk bewijs: Een overzicht [Social science evidence: A review].Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles