Expert witnesses

(2017). Het rechtspsychologische deskundigenrapport [The legal psychologist's expert report].

(2017). Het deskundigenbewijs van de rechtspsycholoog [Expert evidence by the legal psychologist]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 439-459). Den Haag: Boom Juridisch.

(2016). Ethische babbels over de zaak De Ruiter met verstrekkende consequenties [Ethical chatters on the De Ruiter Case with far-reaching consequences].

(2010). De psycholoog en het deskundigenbewijs [The psychologist and expert evidence].

(2008). O mau uso da psicologia em tribunal [On bad use of psychology in court].

(2008). Contra-expertise [Contra expertise].

(2006). Het broddelwerk van Bullens en zijn tuchtcommissie [The botch-job by Bullens and his disciplinary committee].

(2005). De hordes van contra-expertise in strafzaken [The hurdles of counter experts in criminal cases].

(2003). Psychological expert witnesses in Germany and the Netherlands.

(2003). Preventing bad psychological scientific evidence in The Netherlands and The United States.

va(2002). Kroniek rechtspsychologie 2002: De geheugenoorlog en de academische vrijheid [Cronicle law and psychology 2002: The memory wars and academic freedom].

(2000). Kroniek rechtspsychologie: Deskundigenbewijs in strafzaken [Cronicle law and psychology: Expert evidence in criminal cases].

(2000). How psychologists should help courts.


Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles