Judiciary

(2009). Een niet erg wakkere raadsheer [A justice, not very awake].

(2008). De touwtjes van de Hoge Raad en het volksgericht [The Supreme Court's ropes and a liberation party].

(1991). Introducing docket control at the Dutch Supreme Court. Recht der Werkelijkheid, 12 (1), 7-26.

(1990). The Dutch Supreme Court and parliament: Political decisionmaking versus non-political appointments.

(1990). Voorspellingen over het verlofstelsel [Predictions on a system of leave to appeal].

(1990). Cassatieadvocaten en de selectiekamer: Effecten van de invoering van een verlofstelsel bij de Hoge Raad [Attorneys to the Supreme Court and the selection division: Effects of the introduction of a system of leave to appeal at the Supreme Court].

(1986). De rechter deed uitspraak op grond van ... [The judge's decision was based on ...].


Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles