Police methods

(dans la presse). L'analyse de la communication non verbale: Les dangers de la pseudoscience en contextes de sécurité et de justice [The analysis of nonverbal communication: The dangers of pseudoscience in security and justice contexts]. Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.

(2020). The analysis of nonverbal communication: The dangers of pseudoscience in security and justice contexts. Anuario de Psicología Jurídica, 30, 1-12.

(2019). Detecting guilt-presumption in a police-suspect interview: An evaluation of the questions in a murder case.

(2018). Van toneelspelende politiemensen en onwetende verdachten die bekennen tegen Mr. Big [Of play-acting police officers and ignorant suspect who confess to Mr. Big].

(2017). Identificatie [Identification]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie. Den Haag: Boom Juridisch.

(2017). Getuigen helpen herkennen: Signalementen, compo's en vermommingen [Helping witnesses: Offender descriptions, composites and disguishes]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 335-352). Den Haag: Boom Juridisch.

(2016). Nederlandse politieverhoren in de praktijk [Dutch police interrogations in practice].

(2013). Inleiding bij HR 21 oktober 1997, NJ 1998, 133, m.nt. 't H (Videoverhoren) [Introduction to Supreme Court 21st October 1997, NJ 1998, 133, with note 't H (Video interrogations)].

(2011). Een opname van het verhoor is de verbalisants beste vriend [A tape of the interrogation is the policeman's best friend].

(2011). De toekomst na een verhoor in de kindvriendelijke studio: Een oproep voor onderzoek [The future after an interrogation of a child: A call for research].

(2010). De opkomst en ondergang van de geursorteerproef: Over honden, bewijs en herziening [The rise and fall of the scent identification line-up: On dogs, evidence and case reviews].

(2010). Signalementen [Offender descriptions].

(2010). Herkennen van gezichten [Identifying faces].

(2010). Het opsporingsonderzoek [The police investigation].

(2009). De macht van de politie over verdachten en getuigen [The power of the police over suspects and witnesses].

(2008). Lie detectors and the law: The use of the polygraph in Europe.

(2006). De simpele logica van getuigenconfrontaties [The simple logic of witness identifications].

(2005). Honden, getuigen en machines: Over alternatieve verklaringen voor identificatie en liegen [Dogs, witnesses and machines: On alternative explanations for identification and lying].

(2004). Als papa de verdachte is: Het verschoningsrecht van kinderen in zedenzaken [If daddy is the suspect: On the right of children not to give a witness statement in vice cases].

(2004). Meten van recherchewerk [Measuring detective work].

(2004). De moord op Oscar Olthof: Een fictieve zaak vol echte elementen in boek Rechercheportret [The Oscar Olthof murder: A fictious case full of real elements].

(2002). Van Othello tot Pinokkio: Over leugendetectie en haar achterliggende ratio [From Othello to Pinokkio: On lie detection and its ratio].

(2002). Identificatie door honden [Identification by dogs].

(2002). Het opsporingsonderzoek [The police investigation].

(2002). Herkennen van gezichten [Recognizing faces].  

(2002). Signalementen [Offender descriptions].

(2002). Gedragskundige daderprofilering [Offender profiling].

(2000). Oren, lippen en vingers: De waarde van oud en nieuw identificatiebewijs [Ears, lips, and fingers: The value of old and new evidence of identification].

(1999). Claims of early sexual abuse: Guidelines for investigating cases with allegedly recovered memories.

(1999). De confrontatie in de praktijk [The confrontation in practise].

(1998). The Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS): Further data on its reliability, validity, and metacognition correlates.

(1997). De Nederlandse versie van de Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS-NL): Psychodiagnostisch gereedschap [The Dutch version of the Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS-NL): Psychodiagnostic tool].

(1997). Kroniek: Rechtspsychologie over geuren en gezichten [Cronicle: Legal psychology on scents and faces].

(1997). Herkennen door getuigen [Recognition by witnesses]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 381-405). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Herkennen door honden [Recognition by dogs]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 406-425). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Signalementen [Offender descriptions]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 294-304). Deventer: Gouda Quint.

(1996). Financieel rechercheren in de opsporing [Financial investigations in fighting crime].

(1995). Sniffing experts: Theory and practise of scent line-ups.

(1995). Amerikaans tappen: Het nut van afluisteren [American interceptions: The use of bugging].

(1994). Meningen over afluisteren [Opinions on tapping]. Modus: Tijdschrift voor Recherche en Forensische Wetenschappen, 3 (3), 4-10.

(1994). Het weerloze landje aan de zee [The defenseless country near the sea]. Idee: Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66, 15 (3), 24.

(1993). Wandelen in strafvorderlijk niemandsland [Walking in no-mans land of criminal procedure].

(1993). De natte neus: Procedurele opmerkingen bij de geursorteerproef [The wet nose: Procedural remarks to the scent line-up].

(1992). De schuldige kennistechniek is geen panacee [The guilty knowledge technique is not a panacee].

(1991). Alleen detectives hebben een happy end [Only detective novels have a happy end].


Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles