Technical forensics

(2019). The forensic confirmation bias: A comparison between experts and novices.

(2019). Rapporteren over activiteiten op de plaats delict: Over de keuze tussen daders [Reporting about activities on the crime scene: Choosing between offenders].

(2018). Solving the puzzle: The effects of contextual information and feedback on the interpretation of a crime scene.

(2017). From emergency call to crime scene: Information transference in the criminal investigation.

(2017). De tengelhamer en het schedeldak: Over rapportages door het Nederlands Forensisch Instituut [The slater hammer and the skull: On reports by the Dutch Forensic Institute].

(2017). Hoe onlogisch werken toch logisch kan worden gevonden [How illogical reporting can be considered logical].

(2016). Forensic expectations: Investigating a crime scene with prior information.

(2006). Het geheim van het NFI [The secret of the Dutch Forensic Institute NFI].

(2006). De mythe van het DNA-bewijs [The myth of DNA-evidence].

(2003). Het virtuele monopolie en de details [The virtual monopoly and the details].

(2003). Hoge verwachtingen: Over het corrumperend effect van verwachtingen op forensische expertise [High expectations: On the corrupting effect of expectations in forensic expertise].


Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles